Liefde? Liefde! L I E F D E !

 

 

‘’When a man loves a woman’ zong Percy Sledge (en liefst ook omgekeerd). Een bekend melodietje voor velen, maar dit omvat wel het belangrijkste... Liefde....twee mensen die van elkaar houden.

 

Nu, hoe leg je dit uit, liefde?!

 

 

Je probeert dit af en toe zoals wij 5 maand geleden in onze trouwgeloften (of binnenkort met Valentijn op een kaartje?) zo goed mogelijk neer te schrijven.
En pas dan besef je pas hoeveel inhoud dit kleine woordje heeft.
Voor ons zijn er verschillende benaderingen:
Liefde is elkaar in het beste daglicht plaatsen, waardoor je groeit als persoon, en als koppel. Elkaars grote kanten belichten en de kleintjes er gewoon bijnemen (en niet verdoezelen, je verandert elkaar toch niet).
Zoals iedereen ook wel weet is liefde ook een werkwoord. Jezelf ‘vollen bak’ smijten voor elkaar in de relatie en erop vertrouwen dat het goed is.
Zo bouwen wij ook letterlijk en figuurlijk elke dag aan onze toekomst.
Samen bakstenen mengen, muren isoleren, ... en… op tijd en stond de tijd nemen voor elkaar en de momenten samen niet als vanzelfsprekend nemen.
Inzet is dus een sleutelwoord en dit moet van binnenuit spontaan aanwezig zijn. Zo gaan liefde en respect voor ons hand in hand.
De liefde verandert ook, net als wij als persoon ook veranderen. Ze verandert in intensiteit en in beleving, ze viert hoogdagen (bvb op onze trouwdag) en er zijn momenten dat ze rustig op de achtergrond blijft.
Zoals je merkt is het ook voor ons moeilijk om een duidelijke beschrijving van de liefde te geven. Je weet dat je elkaar graag ziet als koppel (want we hebben het hier niet over de andere soorten liefdes), maar het verwoorden is toch nog iets anders.
Af en toe is het wel eens nodig om er bij stil te staan (bvb op Valentijn?), maar het voornaamste is dat je het gewoon voelt.
Misschien nog één poging om af te sluiten....Liefde kun je pas geven als je het eerst aan jezelf geeft. Vervolgens kun je het aan anderen geven en daarna komt het vanzelf weer jouw kant op (quote van Arthur Japin).

 

 

Mike en Sarah Wijchers-Mennes

 

 

CARNAVAL door de tijden heen

 Dat carnaval al lang, heel lang bestaat zal niemand wel in twijfel trekken. Waar wel discussie over is, is over de eigenlijke oorsprong van het carnaval en “carnavalogen” zijn het daarover nog steeds niet eens geworden.

 Beginnen we even met de benaming: CARNAVAL. In de middeleeuwen kwamen in het westen de termen ‘carne levare' (vlees opheffen) en ‘carne vale' (vlees vaarwel) voor..

 Als we alle theorieën betreffende de oorsprong van Carnaval op een hoop gooien en daaruit dan de gelijkenissen distilleren en aan elkaar toetsen komen we tot de vaststelling dat Carnaval een soort smeltkroes is van heidense en godsdienstige rituelen.

 Al in 2600 voor Christus werd in Mesopotamie een soort nieuwjaarsfeest georganiseerd . In latere culturen vinden we veel dan deze elementen terug.

 In Griekenland vierden ze iets gelijkaardigs op 21 maart waar Dionysus werd gevierd.

 In soortgelijke geest werd er op Romeinse feesten ter ere van Bacchus, de Bacchanalia genoemd.

 Maar ook de Joden vierden en vieren het vruchtbaarheidsfeest, n.l. het Poerimfeest, dat ook wordt gevierd in het voorjaar. Dus ook hier carnaval bij de eerste en oudste monotheïstisch godsdienst.

 Ook de Germanen en de Kelten kenden een soort Carnaval.

 Tijdens de Middeleeuwen zag de kerk met lede ogen al dat heidens gedoe aan en ze slaagde er maar niet in om dit alles onder de knoet te houden. Vandaar dan uiteindelijk het lumineuze idee om die feesten een religieus tintje te geven en als het ware te institutionaliseren: Carnaval werd van dan af op de vooravond van de vastenperiode gevierd

 De spraakverwarring wordt dan helemaal compleet als met de reformatie de vasten wordt afgeschaft en Carnaval en kerk plots weer niets meer met elkaar te maken hebben. Het enige wat van die binding uiteindelijk overbleef was de datum voor Carnaval, die zijn oorsprong in de kerkelijke kalender vond en bleef samenvallen met de vooravond van de vasten. Waaruit volgt dat carnaval dinsdag ten vroegste op 4 februari en ten laatste op 9 maart valt.

 Carnaval is ook een traditionele viering in veel Europese en Zuid-Amerikaanse steden: Parijs, Nice, Rome, Venetië, München, Rio de Janeiro, Buenos Aires, om er maar een paar te noemen.

 Het tijdstip van de viering is een minder uniform gegeven dan in eerste instantie wellicht wordt gedacht. Zo spreekt men in Nederland van een carnavalsseizoen dat aanvangt op 11 november en eindigt op Aswoensdag. In België is het carnavalsseizoen langer, getuige halfvastenvieringen en carnavalsfeesten op de zondag na Aswoensdag.

 In het Zwitserse Bazel viert men carnaval in het weekend ná Aswoensdag.

 Een Prins Carnaval is er overal wel, maar de invulling van deze carnavaleske functie is niet overal dezelfde. In Limburg kan deze functie slechts één seizoen door dezelfde persoon bekleed worden. Elders kan deze schertsfiguur jarenlang door dezelfde persoon worden vertolkt.

 Maar wees zeker: plezant is het! Als Limburger kan ik het weten !

 Karel.

 

19 September 2013

 

Zonnelied Heilige Franciscus

 

Allerhoogste, almachtige, goede Heer
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
En geen mens is waardig U te noemen.
Geloofd zijt gij, mijn Heer, met al uw schepselen,
vooral heer broeder zon, die de dag is,
en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en stralend met grote luister.
Van U, Allerhoogste, draagt hij het zinnebeeld.
Geloofd zijt gij, mijn Heer,
door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt gij ze gemaakt
Schitterend, kostbaar en mooi.
Geloofd zijt gij, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht en de wolken,
het helder weer en ieder jaargetijde,
waardoor Gij uw schepselen in leven houdt.
Geloofd zijt gij, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is, nederig, kostbaar en kuis.
Geloofd zijt gij, mijn Heer, door broeder vuur, door wie Gij voor ons de nacht verlicht.
En hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.
Geloofd zijt gij, mijn Heer, door zuster aarde, onze moeder
die ons in leven houdt en leidt
en allerlei gewassen en kleurige bloemen en kruiden voortbrengt.
Loof en zegen mijn Heer
en dank en dien Hem met grote nederigheid.

 

De lofzang die hij componeerde gaf Franciscus  de naam Loflied van broeder Zon. De zon is immers de mooiste van alle schepselen en kan beter dan alle schepselen gezien worden als een beeld van God.

 

Damiaanactiegroep NBT dankt

 

Beste Damiaanvrijwilligers

 

Bij deze wil ik jullie van harte danken voor een dag stappen in het voetspoor van Damiaan. De weergoden zaten ons mee. Een fris windje, maar toch een droge dag met zo nu en dan een stralend zonnetje, maakte onze tochtjes veelal te voet of met de fiets, maar in Ninde nog met paard en kar, tot aangename en sportieve inzet voor het goede doel. Door jouw medewerking kunnen we weer meer dan 200 levens redden (wetend dat 40 euro genoeg is om de medicatie te betalen die een lepra- of tbc-patiënt nodig heeft). De overschrijvingen lopen nog volop binnen. We zijn erg dankbaar om dit mooie resultaat.

Bovendien zijn jullie echte Damiaanambassadeurs. Met de Damiaanvestjes aan hebben jullie in onze drie parochies grote betrokkenheid rond Damiaan en Damiaanactie gecreëerd. Je hebt alle soorten mensen ontmoet: warme mensen, gastvrije, vriendelijke, maar ook misnoegde en verbitterde of eenzame mensen. Je zag mannen en vrouwen wegglippen, omdat je aanbelde. Maar er waren ook personen die - nog voor je aan de voordeur kwam - klaarstonden met hun gift. Dat sociale contact, meevallend en soms tegenvallend, is in onze maatschappij zeker en vast heel belangrijk. Damiaan ondervond dit ook op zijn Molokaii.

Dank aan elkeen die de huis-aan-huis omhaling voor zijn rekening nam, aan de warenhuizen en kerken stiften verkocht, in de keuken de hongerigen spijzigde, mensen ter plaatse bracht, naarstig geld telde, de preek verzorgde, een pintje tapte, een bemoedigend of plezant woord voor mekaar over had...

Fijn toch dat er naast de 50 volwassenen ook een 50-tal kinderen enthousiast meededen. Dank aan de catechisten die zo onze werking en het geloof in Damiaan helpen verzekeren.

Een hele grote merci.

 

Dank ook voor alle ondersteuning die we van de inwoners van Tremelo, Baal en Ninde kregen.

 

Sommige mensen waren wat ontgoocheld dat er net in hun straat geen vrijwilligersploegje langs kwam. Het grondgebied van Groot-Tremelo is echter erg uitgestrekt. Dat merk je pas als je op toer bent voor het goede doel. Je enveloppe kan je nog altijd kwijt in de brievenbussen van de verschillende parochies of bij Sonia Crabbé, Pater Damiaanstraat 22, Ninde. Sommige parochianen lossen het euvel op door hun omslag in de kerkschaal te deponeren.

Jullie hebben begrepen dat we de miljoenen lepra-en tbc-patiënten in de wereld inderdaad niet in de steek mogen laten. Uit de grond van ons hart en in naam van Pater Damiaan danken wij ieder persoonlijk hiervoor.

Wil je volgend jaar meedoen? Ideaal zou zijn dat we voor iedere straat op onze parochies één of twee verrantwoordelijken zouden vinden. Geef je naam nu al op aan Sonia. De Damiaanomhaling is altijd het laatste weekend van januari. Prik al vast zaterdag 24 januari 2015 in je agenda!!!

Onze volgende activiteit is de Damiaanquiz op vrijdag 28 maart in de parochiezaal van Baal. Hou goed de actualiteit in het oog om met de nodige kennis van zaken aan deze activiteit mee te doen! Iedereen gaat met een prijs naar huis! Onze quiz belooft echt tof, amusant en uitdagend te zijn. Vorig jaar deden 50 ploegen mee.We hopen deze keer op evenveel bijval. Laat zeker de olympische gedachte gelden: ‘Meedoen is belangrijker dan winnen!’

 

Sonia Crabbé

Voorzitter Damiaanactiegroep nbt.