Beste Damiaanvrijwilligers

 

Een zeer grote dankjewel voor je inzet op zaterdag 24 januari 2015 tijdens de Werelddag van de Melaatsen, een moment waarop we focusten op miljoenen lepra- en tbc-patiënten in de wereld. Jullie stapten letterlijk in het voetspoor van Damiaan.

De uitvaart van Rik Colemont overheerste ons samenzijn. We zullen onze vriend in ons hart bewaren.

En dan was er ook nog eens een serieuze winterprik. Plots zag de wereld er wit uit. In de namiddag kwam de zon er gelukkig door, maar in de binnenstraten lag een aardige natte brij op de weg. Het maakte ons echter collectief sterk. Samen zorgden we voor een prachtig resultaat.

Op enkele euro's na brachten we 10.000 euro samen. Eén van onze beste resultaten ooit. Zondag kwam daar nog eens 700 euro van de omhalingen aan onze kerken bij. We ontvingen bovendien reeds meer dan 2.000 euro aan overschrijvingen. In totaal dus een smak geld. Deel het door 40 en je berekent meteen hoeveel mensenlevens we een nieuwe kans geven.

We hebben met 54 volwassenen en  56 kinderen aan de actie deelgenomen.Oprechte dank aan de vormelingen voor hun inzet. Dat ze vanuit hun voorbereidingstijd op hun vormsel nooit de figuur van Damiaan vergeten!

Dank aan elkeen die de huis-aan-huis omhaling voor zijn rekening nam, aan de warenhuizen en kerken stiften verkocht, in de keuken de hongerigen spijzigde, mensen ter plaatse bracht, naarstig geld telde, de preek verzorgde, een pintje tapte, een bemoedigend of plezant woord voor mekaar over had...

 

Nog eens een dikke merci aan allen. Jullie zijn echte Damiaanambassadeurs!

 

Dank ook voor alle ondersteuning die we van de inwoners van Tremelo, Baal en Ninde kregen.

 

Sommige mensen waren wat ontgoocheld dat er net in hun straat geen vrijwilligersploegje langs kwam. Het grondgebied van Groot-Tremelo is echter erg uitgestrekt. Dat merk je pas als je op toer bent voor het goede doel. Je enveloppe kan je nog altijd kwijt in de brievenbussen van de verschillende parochies of bij Sonia Crabbé, Pater Damiaanstraat 22, Ninde. Sommige parochianen lossen het euvel op door hun omslag in de kerkschaal te deponeren.

Jullie hebben begrepen dat we de miljoenen lepra-en tbc-patiënten in de wereld inderdaad niet in de steek mogen laten. Uit de grond van ons hart en in naam van Pater Damiaan danken wij ieder persoonlijk hiervoor.

Wil je volgend jaar meedoen? Ideaal zou zijn dat we voor iedere straat op onze parochies één of twee verrantwoordelijken zouden vinden. Geef je naam nu al op aan Sonia. De Damiaanomhaling is altijd het laatste weekend van januari. Prik al vast zaterdag 30 januari 2016 in je agenda!!!

Onze volgende activiteit is de Damiaanquiz op vrijdag 13 maart in de parochiezaal van Baal. Hou goed de actualiteit in het oog om met de nodige kennis van zaken aan deze activiteit mee te doen! Iedereen gaat met een prijs naar huis! Onze quiz belooft echt tof, amusant en uitdagend te zijn. Vorig jaar deden 50 ploegen mee.We hopen deze keer op evenveel bijval. Laat zeker de olympische gedachte gelden: ‘Meedoen is belangrijker dan winnen!’

Goed om weten: Wandelen met Damiaan is dit jaar op 14 mei!

 

Lieve groet

Sonia Crabbé

Voorzitter Damiaanactiegroep nbt.