Damiaanactiegroep NBT dankt

 

Beste Damiaanvrijwilligers

 

Bij deze wil ik jullie van harte danken voor een dag stappen in het voetspoor van Damiaan. De weergoden zaten ons mee. Een fris windje, maar toch een droge dag met zo nu en dan een stralend zonnetje, maakte onze tochtjes veelal te voet of met de fiets, maar in Ninde nog met paard en kar, tot aangename en sportieve inzet voor het goede doel. Door jouw medewerking kunnen we weer meer dan 200 levens redden (wetend dat 40 euro genoeg is om de medicatie te betalen die een lepra- of tbc-patiënt nodig heeft). De overschrijvingen lopen nog volop binnen. We zijn erg dankbaar om dit mooie resultaat.

Bovendien zijn jullie echte Damiaanambassadeurs. Met de Damiaanvestjes aan hebben jullie in onze drie parochies grote betrokkenheid rond Damiaan en Damiaanactie gecreëerd. Je hebt alle soorten mensen ontmoet: warme mensen, gastvrije, vriendelijke, maar ook misnoegde en verbitterde of eenzame mensen. Je zag mannen en vrouwen wegglippen, omdat je aanbelde. Maar er waren ook personen die - nog voor je aan de voordeur kwam - klaarstonden met hun gift. Dat sociale contact, meevallend en soms tegenvallend, is in onze maatschappij zeker en vast heel belangrijk. Damiaan ondervond dit ook op zijn Molokaii.

Dank aan elkeen die de huis-aan-huis omhaling voor zijn rekening nam, aan de warenhuizen en kerken stiften verkocht, in de keuken de hongerigen spijzigde, mensen ter plaatse bracht, naarstig geld telde, de preek verzorgde, een pintje tapte, een bemoedigend of plezant woord voor mekaar over had...

Fijn toch dat er naast de 50 volwassenen ook een 50-tal kinderen enthousiast meededen. Dank aan de catechisten die zo onze werking en het geloof in Damiaan helpen verzekeren.

Een hele grote merci.

 

Dank ook voor alle ondersteuning die we van de inwoners van Tremelo, Baal en Ninde kregen.

 

Sommige mensen waren wat ontgoocheld dat er net in hun straat geen vrijwilligersploegje langs kwam. Het grondgebied van Groot-Tremelo is echter erg uitgestrekt. Dat merk je pas als je op toer bent voor het goede doel. Je enveloppe kan je nog altijd kwijt in de brievenbussen van de verschillende parochies of bij Sonia Crabbé, Pater Damiaanstraat 22, Ninde. Sommige parochianen lossen het euvel op door hun omslag in de kerkschaal te deponeren.

Jullie hebben begrepen dat we de miljoenen lepra-en tbc-patiënten in de wereld inderdaad niet in de steek mogen laten. Uit de grond van ons hart en in naam van Pater Damiaan danken wij ieder persoonlijk hiervoor.

Wil je volgend jaar meedoen? Ideaal zou zijn dat we voor iedere straat op onze parochies één of twee verrantwoordelijken zouden vinden. Geef je naam nu al op aan Sonia. De Damiaanomhaling is altijd het laatste weekend van januari. Prik al vast zaterdag 24 januari 2015 in je agenda!!!

Onze volgende activiteit is de Damiaanquiz op vrijdag 28 maart in de parochiezaal van Baal. Hou goed de actualiteit in het oog om met de nodige kennis van zaken aan deze activiteit mee te doen! Iedereen gaat met een prijs naar huis! Onze quiz belooft echt tof, amusant en uitdagend te zijn. Vorig jaar deden 50 ploegen mee.We hopen deze keer op evenveel bijval. Laat zeker de olympische gedachte gelden: ‘Meedoen is belangrijker dan winnen!’

 

Sonia Crabbé

Voorzitter Damiaanactiegroep nbt.