Wij zijn zover. De herabonneringstijd loopt ten einde. De meeste abonnees hebben hun abonnement reeds betaald: waarvoor onze dank. Zij besparen ons veel werk.

 

Herabonneer je NIET voor 1 december dan wordt je in de lijst van KERK en LEVEN automatisch geschrapt. Betaal je later toch, dan kan je weer in het bestand ingevoerd worden maar zal je je parochieblad 2 weken moeten missen.

 

Heb je het overschrijvingsformulier niet meer, stort dan 36 euro op:

VPW gewest Aarschot
IBAN: BE68 7340 0033 2334
BIC: KREDBEBB

 Vermeld zeker het adres van de abonnee indien je voor iemand anders stort.

 Je kan natuurlijk ook 38 euro in een omslag met naam en adres steken. Die bezorg je bij Sonia Crabbé, Omer L’enfant of Jan Vleugels

 Jan Vleugels

 

Beste Damiaanvrijwilligers

 

Een zeer grote dankjewel voor je inzet op zaterdag 24 januari 2015 tijdens de Werelddag van de Melaatsen, een moment waarop we focusten op miljoenen lepra- en tbc-patiënten in de wereld. Jullie stapten letterlijk in het voetspoor van Damiaan.

De uitvaart van Rik Colemont overheerste ons samenzijn. We zullen onze vriend in ons hart bewaren.

En dan was er ook nog eens een serieuze winterprik. Plots zag de wereld er wit uit. In de namiddag kwam de zon er gelukkig door, maar in de binnenstraten lag een aardige natte brij op de weg. Het maakte ons echter collectief sterk. Samen zorgden we voor een prachtig resultaat.

Op enkele euro's na brachten we 10.000 euro samen. Eén van onze beste resultaten ooit. Zondag kwam daar nog eens 700 euro van de omhalingen aan onze kerken bij. We ontvingen bovendien reeds meer dan 2.000 euro aan overschrijvingen. In totaal dus een smak geld. Deel het door 40 en je berekent meteen hoeveel mensenlevens we een nieuwe kans geven.

We hebben met 54 volwassenen en  56 kinderen aan de actie deelgenomen.Oprechte dank aan de vormelingen voor hun inzet. Dat ze vanuit hun voorbereidingstijd op hun vormsel nooit de figuur van Damiaan vergeten!

Dank aan elkeen die de huis-aan-huis omhaling voor zijn rekening nam, aan de warenhuizen en kerken stiften verkocht, in de keuken de hongerigen spijzigde, mensen ter plaatse bracht, naarstig geld telde, de preek verzorgde, een pintje tapte, een bemoedigend of plezant woord voor mekaar over had...

 

Nog eens een dikke merci aan allen. Jullie zijn echte Damiaanambassadeurs!

 

Dank ook voor alle ondersteuning die we van de inwoners van Tremelo, Baal en Ninde kregen.

 

Sommige mensen waren wat ontgoocheld dat er net in hun straat geen vrijwilligersploegje langs kwam. Het grondgebied van Groot-Tremelo is echter erg uitgestrekt. Dat merk je pas als je op toer bent voor het goede doel. Je enveloppe kan je nog altijd kwijt in de brievenbussen van de verschillende parochies of bij Sonia Crabbé, Pater Damiaanstraat 22, Ninde. Sommige parochianen lossen het euvel op door hun omslag in de kerkschaal te deponeren.

Jullie hebben begrepen dat we de miljoenen lepra-en tbc-patiënten in de wereld inderdaad niet in de steek mogen laten. Uit de grond van ons hart en in naam van Pater Damiaan danken wij ieder persoonlijk hiervoor.

Wil je volgend jaar meedoen? Ideaal zou zijn dat we voor iedere straat op onze parochies één of twee verrantwoordelijken zouden vinden. Geef je naam nu al op aan Sonia. De Damiaanomhaling is altijd het laatste weekend van januari. Prik al vast zaterdag 30 januari 2016 in je agenda!!!

Onze volgende activiteit is de Damiaanquiz op vrijdag 13 maart in de parochiezaal van Baal. Hou goed de actualiteit in het oog om met de nodige kennis van zaken aan deze activiteit mee te doen! Iedereen gaat met een prijs naar huis! Onze quiz belooft echt tof, amusant en uitdagend te zijn. Vorig jaar deden 50 ploegen mee.We hopen deze keer op evenveel bijval. Laat zeker de olympische gedachte gelden: ‘Meedoen is belangrijker dan winnen!’

Goed om weten: Wandelen met Damiaan is dit jaar op 14 mei!

 

Lieve groet

Sonia Crabbé

Voorzitter Damiaanactiegroep nbt.

 

Dokter : 0900/20002

Apotheker : 0900/10500

 in het weekend en op een feestdag,

 

Bij dringende en medische problemen dient men zich te richten tot

 Huisartsenwachtpost in Heist-op-den-Berg

 Mechelsesteenweg 70 - Heist-op-den-Berg

 ( onderdeel van Somedi )

 

Deze ‘wachtpost’ geldt voor inwoners van OLV-Waver, Rijmenam, Putte, Heist-op-den-Berg, Keerbergen, Tremelo, Begijnendijk, Gelrode, Hulshout, Herselt en Heultje.

Voor raadplegingen: rechtstreeks aanmelden, zonder vooraf te bellen. Gelieve steeds identiteitskaart en kleefvignetten van de mutualiteit mee te brengen.

in de week kom je via datzelfde nummer rechtstreeks bij de huisarts van wacht terecht.

 WIT GELE KRUIS VLAAMS-BRABANT

016 55 33 70

De Sint-Gregoriusviering kan in onze regio bogen op een oude traditie die -in tegenstelling tot andere- taai overeind blijft. Heeft dit misschien te maken met het goudbruin knapperig brood dat de kinderen dan krijgen toegestopt? In maart is het zover voor de leerlingen van de Vrije Basisschool (09.15u.) en de Damiaanschool (10.30u.). Veel dank aan de gemeente Tremelo voor deze wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging.

Rik Wouters schreef ons volgende:


In maart is het in onze parochie uitdeling van de Sint-Gregoriusbroodjes, of zoals men deze oude traditie hier noemt  "de Sintergaurekesbroeikes".
Al wie te Tremelo en Werchter naar de lagere school ging heeft mooie herinneringen aan die dag. Dit is een opname van een halve eeuw geleden, waarbij een jonge meester Wijnants toekijkt hoe de leerlingen van de Damiaanschool hun rozijnenbroodje krijgen toegestopt.
 

Naar aanleiding van gedichtendag en als ode aan alle kaartspelers!

 

 

De messenvechter van Flor Hermans

 

 

Hier in Tremelo

 

 

Hier vind je ze
aan de kaarttafel
in het dorpscafé
de echte Tremelonaars
geen messenvechters meer
met gezichten getekend door miserie
met littekens gekerfd op de armen
souvenirs van vroegere steekpartijen

 

 

hier geen schreeuw van Edvard Munch
maar een oerkreet
recht uit de donkere kelder
van het lichaam
een luidkeelse Vlaamse vloek
voor de verkeerde kaart
op het verkeerde moment
verkeerd uitgespeeld
hier aan het dorpsplein
het bronzen standbeeld
kunstenaar van vandaag
symboliseert andere tijden
het verleden overleeft in verhalen
vol drank en agressie
laatste vlucht
uit ellende en armoede

 

 

Tatjana Saliën