De catechesewerking in Tremelo cirkelt rond vijf bijeenkomsten, plus deelname aan zangrepetities, aan Missio (begin oktober) en de Damiaanactie (eind januari). Elk catechesemoment wordt gevolgd door een eucharistie op zondag (10u.). Als afsluiter van de catecheseviering op zondag, zorgt de parochieploeg telkens voor een smakelijke "koffiehoek" in de kerk, waar je met een natje en droogje kan napraten.

De catechesekinderen verzorgen de kerstavondviering mee op een fijne manier.

De catechese gaat door op dinsdag (18-19.15u.), woensdag (18-19.15u.) of zaterdag (11-12.15u.). Afhankelijk van de catechist is de locatie hetzij thuis, hetzij in de Gildezaal of pastorie.

Een leuke werkmap met Teofil als ankerfiguurtje, loodst de kinderen doorheen het Lucasevangelie (cf. www.groeieninhetgeloof.be; website van de cel catechese van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen).

Na de eerste bijeenkomst is er de Naamopgave, en na de vierde de Kruisjesgave.

Op het einde van elk schooljaar (doorgaans begin juni) is er een ouderavond over het volgend catechesejaar dat start in september. De vijfdeklassers van de basisscholen binnen de gemeente Tremelo worden hiervoor uitgenodigd.

De deelname van de kinderen aan de parochiecatechese gebeurt op vrijwillige basis. De loyale samenwerking van de ouders is een evidentie.

De catechese bereidt de kinderen voor op de Plechtige Geloofsbelijdenis (zesde leerjaar lager onderwijs). In Tremelo staat deze viering geprikt op de 10 april 2016 (11.30u.).

De jongeren kunnen facultatief doorstromen naar de voorbereiding op het Vormsel (eerste jaar middelbaar onderwijs; cf. rubriek Sacramenten - Vormsel).

Graag wensen wij namens onze parochie de jongens en meisjes fijne en verrijkende momenten toe, in hun groeiproces als christen!


contactinfo: Anne Verschoren (0471 / 67 65 64)

Teofil

Dit is Teofil, het figuurtje dat de werkmap van de catechesekinderen animeert. Zijn naam betekent "vriend van God", als knipoog naar de eerste lijntjes van het Lucasevangelie, waarvan Teofilus de bevoorrechte toehoorder genoemd wordt (Lc 1,1-4). Hopelijk zijn wij in ons gewone leven ook een Teofilus...