Logo KerkDe voorgeschiedenis van het onooglijk gehucht Tremelo, niettemin uitgegroeid tot een zelfstandige parochie en gemeente, ligt vooral in het laatste kwartaal van de 18de  eeuw. Ze had louter met godsdienstige perspectieven te maken. Tremelo was een van de zeven over de Laak gelegen gehuchten van Werchter, maar in bevolkingsaantal waren Ninde, Veldonk, Kruis en zelfs Langerechte belangrijker. Tremelo was het gehucht van de windmolen, in wiens nabijheid enkele woningen stonden. Hoe het komt dat deze benaming uiteindelijk de voorkeur kreeg ? Louter om de centrale ligging. Het heeft nochtans weinig gescheeld of de kerk van Tremelo zou zijn opgetrokken op de hoek van Baalsebaan en Kruisstraat (huidig fitnesscenter). De plannen daartoe, compleet met voorziene percelen voor de pastorij, werden op papier gezet, maar uiteindelijk niet weerhouden. De bijzonderste reden was dat men de rand van het overstromingsgebied minder interessant vond dan een perceel in de Tremelose heide, dat men voor 1200 gulden gekocht werd van Pieter Van Uytvinck, de man die toevallig als eerste zou worden begraven op het te creëren kerkhof rond de nieuwe kerk.

Parochie Tremelo is gesticht in 1781. Toen werd ook met de bouw van de kerk begonnen, die na twee jaren voltooid was. De eerste H. Mis werd opgedragen door de stichter, Abt Simon Wouters en op 26 augustus 1786 werd ze ingewijd door Kardinaal van Franckenberg, aartsbisschop van Mechelen. O.L.Vrouw van Bijstand werd als patrones gekozen, met als tweede patrones de H. Barbara, die vooral te Ninde werd vereerd.

De kapellen van Ninde, Veldonk en Kruis werden voorzichtig gesloopt en het afbraakmateriaal door voerlieden van ter plaatse naar de werf van de nieuwe kerk gebracht. Nieuwe materialen werden aangebracht van aan de “amer” te Ninde, waar boten aanmeerden.

De stichting van de parochie en vooral de bouw van de kerk heeft nogal wat moeite gekost. Niet ongewoon voor Tremelo ! De periode dat men hier de eerste stappen ondernam om naar een eigen parochie te streven, los van Werchter, is niet gekend. In 1780 zagen de initiatiefnemers de kans schoon omdat een dorpsgenoot van hen tot prelaat was gekozen in de abdij van Park te Heverlee. Deze Simon Wouters, geboren in 1734 op de Veldonkhoeve, schatten ze in als de persoon bij uitstek, iemand met macht en gezag, om de algemene verzuchting in praktijk te brengen, maar… hij hapte niet toe. En nieuwe kerk zou te veel geld kosten ! Daarenboven luidde zijn argument dat de gehuchten over de Laak toch over drie kapellen beschikten waar mis kon worden opgedragen, en dat moest maar volstaan.

De koppigheid van die van Tremelo, genre Pater Damiaan, deed zich op dat ogenblik voluit gelden. Een viertal inwoners, J.P. Van Essche, Pieter Van Uytvinck, Corneel Goossens en Egied Van Tongelen waren de voorlopers om de zaak voor de rechtbank te bepleiten, met als woordvoerder advocaat Pasteels. Ze wilden de abt dwingen om een kerk te bouwen en hadden sterke argumenten : het getal inwoners was voldoende, de toestand van de wegen slecht, de afstand groot, in de winter waren er vaak overstromingen en tenslotte moesten er tienden betaald worden.

De prelaat beet in het zand, maar was daar niet boos om. Hij ging zich meteen ten volle inzetten voor het project, bouwgrond en liet het plan maken voor de nieuwe kerk, in de stijl die toen in zwang was. Simon Wouters kocht ook een altaar, dit tijdens een verkoop van de meubilering van het oude godshuis van de Karthuizers te Leuven, en zorgde voor het schilderij boven het altaar, een werk van Egidius Smeyers uit Mechelen (1694-1774), die het visioen uitbeeldt van Sint-Jan op het eiland Patmos.

Tijdens de Franse revolutie werd een deel van het kerkmeubilair openbaar verkocht. Gelukkig konden de parochianen alles terugkopen alvorens het werd afgebroken of elders verspreid geraakte. Heel bijzonder is dat Pater Damiaan te Molokai voor het kerkje van zijn melaatsen een houten altaar knutselde dat dezelfde vorm had als dat van zijn parochiekerk. Dit altaar staat thans in het Damiaanmuseum te Ninde.

Wereldlijk scheidde Tremelo pas van Werchter af in 1837. Eigenlijk was het maar een logisch gevolg van de kerkelijke afscheiding, die meer dan een halve eeuw vroeger had plaats gevonden.

 

De pastoors van Tremelo

Jozef Thiebaut: 1784 - 1802
Jan-Baptist Scheys: 1802 - 1879
Jan Frans Hendrickx: 1879 - 1887
Alfons Frans Verbeeck: 1887 - 1911
Karel Van Winkel: 1911 - 1930
Gustaaf Goossens: 1930 - 1946
Jan Eyskens: 1946 - 1967
Jozef Ooms: 1967 - 1980
Jan Van Regenmortel: 1980 - 1992
Karl Abts: 1992 - 2003
Philippe Mertens: 2003 - 2015(Rik Wouters)